Υπηρεσίες :

Το Γραφείο μας  εκτελεί τις παρακάτω εργασίες  στις ποιο συμφέρουσες τιμές της Αγοράς : 


Μελέτες & Εγκαταστάσεις.

       Θέρμανση - Κλιματισμός
       Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση
       Μηχανολογικές Εφαρμογές
       Φ/Β Εγκαταστάσεις
       Αυτοματισμοί - PLC.
       Συστήματα Ασφαλείας - Δορυφορικά.
       Εφαρμογές Υγραερίου & Α.Π.Ε.
       Άδειες Εγκαταστάσεων & Λειτουργίας.
…………………………………………………….